Đăng ký e-mail nhận thông tin khuyến mãi

Tư vấn Bán hàng

Hồ Chí Minh: 08.35102786
Hà Nội: 04.32216365

Giao dịch từ 07:30 đến 18:00
Tư vấn đặt hàng 24h/24h

 • Tp. Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Kim Châu Nguyễn Kim Châu
   Nguyễn Kim Châu0909634139
  • Đức Phát Đức Phát
   Đức Phát0909722139
  • Nguyễn Tiên Nguyễn Tiên
   Nguyễn Tiên0909782139
  • Thị Tự Thị Tự
   Thị Tự0938704139
  • Nguyễn Hải Nguyễn Hải
   Nguyễn Hải0938752139
  • Tiến Dũng Tiến Dũng
   Tiến Dũng0938204988
  • Nguyễn Hùng Nguyễn Hùng
   Nguyễn Hùng0902787139
 • TP. Hà Nội
  • Xuân Hưởng Xuân Hưởng
   Xuân Hưởng0965617602
  • Kiều Phượng Kiều Phượng
   Kiều Phượng0964026805
  • Hồng Nhung Hồng Nhung
   Hồng Nhung0965592802
  • Khánh Huyền Khánh Huyền
   Khánh Huyền0962097408
  • Minh Tuyết Minh Tuyết
   Minh Tuyết0962712602
  • Thịnh Thắng Thịnh Thắng
   Thịnh Thắng0965812780
  • Lê Vũ Lê Vũ
   Lê Vũ0965514602
 • Chăm sóc khách hàng
  • Hỗ Trợ Hồ Chí Minh Hỗ Trợ Hồ Chí Minh
   Hỗ Trợ Hồ Chí Minh08.35102786
  • Hỗ Trợ Hà Nội Hỗ Trợ Hà Nội
   Hỗ Trợ Hà Nội04.32216365
so do duong di

Hướng Sử Dụng cài đặt Máy tính tiền CASIO

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH TIỀN CASIO SE-C450

(Dùng Cho Bộ Phận Bán Hàng )

·      Chìa khoá
Ø      OP : Dành cho nhân viên bán hàng ( OFF         REG  )
·      Ổ khoá :
 1. OFF : Tắt máy
 2. REG  : Bán hàng
·    Cách vào ca :
2/ Vô ca bằng mật mã.
      Ca 1 : Nhấn số 1 nhấn phím Vô Ca
        Ca 2 : Nhấn số 2 nhấn phím Vô Ca
Muốn thoát ra thì nhấn phím Thoát Ca
·    Bán theo bàn
 1/ Khách mới vào
·      Số bàn          Bàn mới         Nhập Oder          Tạm tính
·      Một ô có 3 món hàng
                  
                   1            Món 1 nhấn trực tiếp lên ô
                   2            Món 2 nhấn phím món 2 nhấn lên ô
                   3            Món 3 nhấn phím món 3 nhấn lên ô 
 
2/ Khách gọi thêm
·      Số bàn          Bàn cũ            Nhập Oder thêm          Tạm tính
3/ Khách gọi tính tiền
·      Số bàn          Bàn cũ            Tính tiền           In hoá đơn
Nhập theo bàn phím phẳng
Nhập Oder giá cố định (giá đã cài sẵng trong máy)
1/ Số lượng bằng 1
Nhấn trực tiếp lên trên hàng
2/ Số lượng từ 2 trở lên
Nhấn số lượng            Nhấn phím X          Tên hàng
·      Nhập Oder theo giá tự nhập ( nhập theo thời giá hoặc theo nhu cầu KH )
1/ Số lượng bằng 1
Nhập giá          tên hàng
2/ Số lượng từ 2 trở lên
Nhấn số lượng           nhấn phím X           Đơn giá          tên hàng
 
·      Nhập Oder theo mã PLU
1/ Số lượng bằng 1
Nhập mã hàng           PLU
2/ Số lượng từ 2 trở lên
Nhấn số lượng           nhấn phím X          Mã hàng          PLU
 Phím chức năng
         C  Xoá những con số mới vừa nhập sai còn hiển thị trên màn hình.
       
       XOÁ   Xoá tức thời 1 món hàng mới vừa nhập sai còn hiển thị trên màn hình mà chưa           
                    tạm tính hoặc chưa tính tiền.
PHÍM TRẢ LẠI
I/ Trả lại giá cố định ( Đã cài đặt sẵng trong máy )
1/ Số lượng bằng 1
Số bàn          Bàn cũ        Trả lại          Tên hàng cần trả         Tạm tính
2/ Số lượng từ 2 trở lên
Số bàn          Bàn cũ        Trả lại         Số lượng          X         Tên Hàng         Tạm Tính
II/ Trả lại giá tự nhập  ( theo thời giá hoặc nhu cầu của KH )
1/ Số lượng bằng 1
Số bàn          Bàn cũ        Trả lại         Nhập giá         Tên hàng                Tạm tính
2/ Số lượng từ 2 trở lên
Số bàn          Bàn cũ        Trả lại         Số lượng         X         Nhập giá        Tên hàng                                             
 
                                                                                                                      Tạm tính
PHÍM HUỶ HOÁ ĐƠN : ( là huỷ 1 bàn đang tạm tính trong máy )
Nhấn số bàn          Bàn cũ          Huỷ hoá đơn
PHÍM CHUYỂN BÀN : ( là chuyển từ 1 bàn có khách sang bàn trống )
  Số bàn chuyển đến           Bàn mới          Số bàn cần chuyển          Gộp bàn                       
 
                                                                                                              Tạm tính
PHÍM GỘP BÀN : ( là gộp 2 bàn có khách lại 1 )
  Số bàn giữ lại         Bàn cũ          Số bàn bỏ đi          Gộp bàn              Tạm tính   
 
PHÍM GIẢM % : Có 2 cách giảm
1/ Giảm % trên 1 món hàng
Khi nhập món hàng cần giảm         Số % cần giảm        Phím giảm %
2/ Giảm % trên tổng Bill ( khi khách gọi tính tiền )
Số bàn         Bàn cũ         Tổng cộng         Số % cần giảm         Phím giảm %
                                                                                                              
                                                                                In hoá đơn          Tính tiền
XEM GIÁ : ( Xem giá của 1 món hàng đã cài trong máy )
Nhấn xem giá         Tên món
 
 
XEM MÀN HÌNH : ( Là xem những món hàng trong 1 bàn đã tạm tính trong máy )
Số bàn         Bàn cũ         Xem màn hình         ……….         Tạm tính
MỞ KÉT : ( Là mở két ra để kiểm tra hoặc lấy tiền )
Nhấn phím mở két
---------------------------------------------------------------------
I/ Cách lấy báo cáo ca (dành cho nhân viên)
1/ Lấy báo cáo ca 1
            Bước 1 : Kiểm tra bàn ( bàn giao bàn )
            Bước 2 : Nhấn báo cáo ca
2/ Lấy báo cáo ca 2
            Bước 1 : Kiểm tra bàn ( không còn bàn nào tạm tính mới thực hiện Bước 2 )
            Bước 2 : Nhấn báo cáo ca
 
NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP


Hướng Sử Dụng cài đặt Máy tính tiền CASIO

 
Lỗi  Nguyên nhân & Cách khắc phục
E 008 Chưa vào ca bán
 Nhấn số 1 hoặc số 2 rồi nhấn phím Vô Ca
 
E 017
E 053
Bàn này chưa được nhập vào máy
Nhấn số bàn          Bàn mới
E 051 Bàn đã được nhập vào máy
Nhấn số bàn          Bàn Cũ
E 114 Bị hở hộc giấy
Kiểm tra lại hộc giấy
E 014 Hết giấy
Thay giấy
E 001 Sai vị trí chìa khoá
Vặn chìa khoá đến vị trí máy hết báo lỗi nhấn phím  Tổng Cộng - Tạm Tính
 
 
CÁCH LẤY BÁO CÁO
 
I/ Cách lấy báo cáo cuối ngày (Dành cho quản lý hoặc chủ)
   Bước 1 : Kiểm tra bàn ( không còn bàn nào tạm tính mới thực hiện Bước 2 )
      Bước 2 :  dùng chìa OW bật qua vị trí Z nhấn phím Tính Tiền
                          Bước 3: dùng mũi tên xuống dòng PLU nhấn tính tiền
 
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY TÍNH TIỀN CASIO SE-C 450
DÙNG CHO BỘ PHẬN QUẢN LÝ
--- oOo ---
I / Hướng dẫn cài tên logo, tên lời mô tả, tên nhân viên bán hàng …
* Công dụng:              _ Dùng để đặt tên cho cửa hiệu, tên nhân viên bán hàng …
* Thao tác:                  _ Dùng chìa khóa OW vặn sang vị trí PGM
(Loop)
                                                                                   
 
Memory No Mã Program Tên – Lời mô tả Số ký tự cho phép Ghi chú
Từ 1 đến 99 07 Tên nhân viên 12 Ca 1 đến ca 99
Từ 1 đến 4 32 Tên cửa hiệu, địa chỉ, điện thoại 24 Từ dòng 1 đến dòng 4
Từ 9 đến 12 32 Dòng cuối của bill  (ví dụ: lời cám ơn …) 24 Từ dòng 9 đến dòng 12
 
VD: Muốn cài: 4 dòng thông tin sau:
Dòng 1:Loại hình kinh doanh, dòng 2: tên cửa hiệu, dòng 3:địa chỉ, dòng 4: điện thoại, tương ứng:
 
* Thao tác:                  _ Dùng chìa khóa OW vặn sang vị trí PGM 
            Muốn cài dòng 1: CTY TNHH T.MẠI & SẢN XUẤT TÂN PHÚ VINH
Nhập: “ CTY TNHH T.MẠI & SXUẤT”
Nhấn số 2   TỔNG CỘNG
SUB TOTAL
32
1
           
                               
       
         
           
 
 
 
   
00
CA
TỖNG CỘNG

 
 
 

II/ - Cài đặt thời gian, ngày tháng năm,
_ Dùng chìa khóa OW vặn sang vị trí PGM.
1/ Cài giờ:
Nhấn phím C
Nhập:giờ phút
 
 
Nhấn số 1
1
1
X/DATE TIME
 
TỔNG      CỘNG
  
               
   
   
   
 
 
 
 
 
 

VD:     08:30               0830
            14:30               1430
2/ Cài ngày tháng năm:
                       
   
Nhập: năm  tháng ngày
( 6 số)
 
 
     
X/DATE TIME
 
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 

VD:     08-11-2007                       071108
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHÓM HÀNG
* Công dụng: Dùng để đặt tên cho các nhóm hàng, giá của các nhóm hàng …
* Thao tác: Dùng chìa khóa OW vặn sang vị trí PGM.
               Nhấn số 1 nhấn phím Vào Ca -> dùng phím mũi tên di chuyển đến vị trí chọn dòng System Setting -> nhấn CA
    1-Cài Tên Nhóm Hàng :
Nhấn số 2
 2
Tổng Cộng
                                                                  Món 1 nhấn trực tiếp lên ô                Nhập tên                  
                                                                        Món 2 nhấn món 2 lên ô   
          Tính Tiền                Tổng Cộng
                                                                                                                                                     
                 
     2- Cài giá cố định cho nhóm hàng: (Hoặc đổi giá)
 
         Nhấn  số 1        Tổng cộng        Nhập giá             Món 1 nhấn trực tiếp lên ô          
                                                                                          Món 2 nhấn món 2 rồi nhấn lên ô
 
                  Tổng cộng
III/ - SỬ DỤNG Mà PLU: Dùng chìa khóa OW vặn sang vị trí PGM
1/ Cài đặt tên cho mã( hoặc đổi tên )
 
                                       
   
TÍNH TIỀN
   

số
 
Nhấn số 2
2
 
       
PLU
         
Tên Mặt hàng
         
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  ( Nếu tiếp tục cài nữa )
 
 
 
 

Nếu kết thúc không cài nữa thì nhấn phím Tổng Cộng
2/ Cài đặt giá cố định cho mã: (Hoặc đổi giá)
       
   
 
Nhấn số 1
1
 
 
 
 
 

                                                              ( Nếu tiếp tục cài nữa )
Nếu kết thúc không cài nữa thì nhấn phím Tổng Cộng
 
Trở về

Khách hàng tiêu biểu

 • Prudential-vietnam
 • vinamilk
 • Benh vien Cho Ray
 • doji
 • Dong A bank
 • Viglacera
 • Ben Thanh group
 • Hutech
 • Indovinabank
 • chung khoan phuong nam
 • petrovietnam
 • Imexpharm
 • intel viet nam
 • Cang Cai Mep
 • EVN