• Bình Xịt Điện COV 18L
  • Bình Xịt Điện COV 18L
  • Bình Xịt Điện COV 18L
  • Bình Xịt Điện COV 18L
  • Bình Xịt Điện COV 18L
  • Bình Xịt Điện COV 18L
  • Bình Xịt Điện COV 18L
  • Bình Xịt Điện COV 18L
  • Bình Xịt Điện COV 18L
  • Bình Xịt Điện COV 18L
Bình Xịt Điện COV 18LBình Xịt Điện COV 18LBình Xịt Điện COV 18LBình Xịt Điện COV 18LBình Xịt Điện COV 18LBình Xịt Điện COV 18LBình Xịt Điện COV 18LBình Xịt Điện COV 18LBình Xịt Điện COV 18LBình Xịt Điện COV 18L

Bình Xịt Điện COV 18L

Mã sản phẩm: COV 18L
Model sản phẩm: COV 18L
Danh mục: Máy phun thuốc bằng điện
- Dung tích 18l
- Nguồn ắc quy: 12V/8AH
- Áp suất hoạt động: 0.15 - 0.6 mPa, 80 PSI