• Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
  • Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
  • Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
  • Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
  • Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
  • Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
  • Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
  • Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
  • Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
  • Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường
Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo TườngMáy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo TườngMáy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo TườngMáy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo TườngMáy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo TườngMáy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo TườngMáy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo TườngMáy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo TườngMáy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo TườngMáy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường

Máy Cân Mực Yamafuji 3D-12 (12 Tia Xanh) Treo Tường

Mã sản phẩm: 3D-12
Model sản phẩm: 3D-12
Danh mục: Máy cân mực
- Điện áp: 100 V-240 V 50Hz/60Hz
- Dòng Laser: 12 (Dòng 4/8/12 có thể điều chỉnh)
- Khoảng cách đính kèm tường: 7mm
- Độ chính xác làm việc: ± 1mm/5 M
- Bước sóng ánh sáng xanh: ± 653nm

Giá mới: 2.600.000 VNĐ Tiết kiệm: 19%

Giá cũ: 3.200.000 VNĐ