Ngày hôm qua, 2.4, Honda châu Á thông báo kế hoạch thành lập công ty nhập khẩu và bán sản phẩm động lực tại Việt Nam "nhằm đưa sản phẩm một cách nhanh chóng tới người tiêu dùng, với giá cả hợp lý, chất lượng cao và lượng khí thải CO2 thấp cho mọi đối tượng khách hàng tại Việt Nam", nơi được đánh giá là có thị trường mở rộng trong thời gian tới. Mặt hàng lần này mà Honda nhắm tới là máy phát điện và động cơ.
Việc thành lập công ty mới lcó tên là Công ty TNHH Honda Việt Nam Power Products, Honda sẽ đi vào hoạt động bán hàng và quảng bá một cách sâu rộng tại thị trường và nỗ lực mở rộng việc kinh doanh sản phẩm động lực tại Việt Nam.